použijte jiný prohlížeč než Internet Explorer!!!


Druhý otevřený dopis zastupitelům Frýdku-Místku

Přidáno: 5.12.2012

Vážený zastupiteli,

chceme Vás informovat, že dne 27.11.2012 jsme na MMFM předali petici "Stop výstavbě nákupního centra na místě Víceúčelové sportovní haly ve Frýdku-Místku, zachovejme ji pro budoucí generace" s 2866 podpisy v psané podobě a dále výpis elektronické podoby petice s 1640 podpisy. Plné znění petice je k nalezení na webové stránce www.vizefm.cz.

Obracíme se na Vás jménem o.s. Vize FM a části občanů Frýdku-Místku, kteří chtějí zachovat Víceúčelovou sportovní halu. Někteří představitelé města v médiích vyjádřili názor, že vývoj tohoto území je od podpisu smluv s developerem v srpnu roku 2009 nezvratný a že Víceúčelová sportovní hala by měla ustoupit nákupnímu centru (tzv. „Multifunkčnímu centru“). Rádi bychom Vám přednesli alternativní postup.

Prvním zásadním krokem je pozastavení projektu haly Polárka, a to podle možností zrušením výběrového řízení, anebo neuzavřením smlouvy s žádným z účastníků elektronické aukce po jejím regulérním ukončení. Je na právním oddělení zvolit optimální variantu.
Tento krok má několik důvodů. Již architekt Aleš Vojtasík se vyjádřil v tom smyslu, že pro něj byl problém naprojektovat stavbu s daným prostorovým omezením. Je zřejmé, že developer předložil projekt Polárky jako nucený přílepek ke svému nákupnímu centru. Z toho vyplývá, že případný projekt haly nahrazující stávající VSH by měl jiný výsledek, pokud by v něm nebyl developer zainteresován. Byla by na stole docela jiná Polárka. Dále je potřeba dodat, že stále je zde možnost, že developer z ekonomických důvodů ustoupí od svého záměru výstavby nákupního centra a předkupní smlouvu na pozemky VSH nechá vypršet. V takovou chvíli by mělo město halu, jejíž projekt byl uzpůsoben nerealizované stavbě nákupního centra. Podle dostupných informací má smlouva s developerem platnost do roku 2013.

Pokud Euro Mall FM ustoupí od svého záměru, může následovat druhý krok a tím je vypracování seriózní studie, zabývající se rekonstrukcí VSH, či výstavbou nové haly. Dle veřejně dostupných informací doposud není možné zodpovědně rozhodnout v jakém stavu VSH je, přičemž přezkum konstrukce neinvazivní metodou je možný. Následovat by měla soutěž na přebudování interiéru VSH tak, aby vyhovoval moderním požadavkům, nebo soutěž na podobu nové haly.

Třetím krokem je prověřit možnost získání dotačních zdrojů ať už pro rekonstrukci či pro novostavbu. V současné době se vláda ČR připravuje k vyjednávání o budoucích dotačních titulech z EU pro období 2014 až 2020. Doporučujeme vyčkat na výsledek tohoto jednání, který může přinést zásadní redukci nákladů.

S ohledem na minimalizaci zadlužení města navrhujeme vzít do úvahy alternativu, kterou nabízí rekonstrukce stávající haly. Tu je možné rozdělit do dvou fází: na rekonstrukci vnitřního vybavení a na rekonstrukci obvodového pláště, což dokládají existující samostatné projekty. Rozložením obou fází v čase je možné snížit míru zadlužení. Toto případná výstavba Polárky neumožňuje.

Uvítáme, pokud budete mít zájem osobně se setkat a podrobněji prodiskutovat možné varianty. Závěrem bychom rádi vyjádřili naději, že v záležitostech VSH a okolních pozemků budete rozhodovat s péčí řádného hospodáře, tedy s vědomím zodpovědnosti ke klíčové oblasti města, po dostatečném obeznámení se všemi fakty a s vnitřním přesvědčením, že vaše rozhodnutí je v zájmu občanů, které zastupujete.

S důvěrou,
členové Vize FM.

Následující diskuze je moderována, prosíme o dodržování NETIKETY, tedy zásad kultivované diskuze. V opačném případě budou příspěvky mazány či uživatelé blokováni. Každý příspěvek je potřeba zvěrohodnit uvedením mailové adresy v druhém poli, nebo provázat s účtem na sociální síti, např. s Facebookem kliknutím na jeho ikonu. Pokud zaznamenáváte problémy se zobrazením, použijte jiný prohlížeč než Internet Explorer.

comments powered by Disqus