použijte jiný prohlížeč než Internet Explorer!!!


Knihy knihovnám

Datum: 31.3.2011

Na ministerstvu kultury v roce 2005 vznikl dokument, který radí městům a obcím, jak udržovat přiměřenou kvalitu služeb v českých veřejných knihovnách viz [1]. Jedním ze sledovaných údajů jsou doporučené investice do nákupu nových knih. Na jednoho obyvatele v daném městě by měla vycházet částka 25 až 35 Kč za rok. Tento údaj přibližně odpovídá celostátnímu průměru z roku 2002, který byl 22 Kč. Podle tohoto doporučení by knihovna statutárního města Frýdek-Místek měla ročně nakoupit knihovní fond v hodnotě 1.5 mil. Kč viz [2]. Skutečnost je v našem městě skromnější. Nákup v roce 2010 například představoval méně než polovinu doporučeného množství a ani předchozí roky nebyly o mnoho lepší.

Nákup knihovního fondu v Městské knihovně Frýdek-Místek:
2007 ... 745 000 Kč = 50 % z doporučené investice
2008 ... 645 000 Kč = 43 % z doporučené investice
2009 ... 995 000 Kč = 66 % z doporučené investice
2010 ... 584 000 Kč = 39 % z doporučené investice
viz [3]

Nedaly by se chybějící prostředky najít například v rámci cca 26 mil. Kč, které se radnice chystá ročně vynakládat na bezplatnou hromadnou dopravu?

Doprava

Intenzivní doprava má nepochybně negativní vliv na vzduch, který ve Frýdku-Místku dýcháme, ale zbaví nás smogu plánovaná dotace do autobusové dopravy?

Knihovna

Městská knihovna má zajišťovat rovný přístup všech občanů k informacím a podporovat vzdělanost. S chystaným zvýšením DPH u nákupu knih bude význam městské knihovny o to vyšší viz [4].
Nové knihy není možné nakoupit předem do „zásoby“ jako brambory a podobně platí, že tituly, které včas nekoupíte, nejsou později na pultech knihkupectví k dostání. Stabilní financování nákupu knih je pro knihovnu stejně prospěšné, jako je prospěšná pravidelná zálivka pro záhon zeleniny.Poznámky:
[1] Metodický pokyn Ministerstva kultury dle Koncepce rozvoje knihoven v České rep. na léta 2004 - 2010 (zde).
[2] Pro město Frýdek Místek vychází 25 x 60 000 obyvatel = 1 500 000 Kč/rok. Městská knihovna je příspěvkovou organizací města a peníze na její provoz jsou hrazeny z městského rozpočtu.
[3] Děkuji za informace poskytnuté Městskou knihovnou Frýdek-Místek zde dne 3.3.2011 (zde).
[4] Stanovisko Ústavu pro českou literaturu AV ČR (zde).


Následující diskuze je moderována, prosíme o dodržování NETIKETY, tedy zásad kultivované diskuze. V opačném případě budou příspěvky mazány či uživatelé blokováni. Každý příspěvek je potřeba zvěrohodnit uvedením mailové adresy v druhém poli, nebo provázat s účtem na sociální síti, např. s Facebookem kliknutím na jeho ikonu. Pokud zaznamenáváte problémy se zobrazením, použijte jiný prohlížeč než Internet Explorer.

comments powered by Disqus