použijte jiný prohlížeč než Internet Explorer!!!


Kráčející domy

Datum: 15.8.2010

Na webových stránkách firmy Sey Development, a.s. je zájemcům o bydlení nabízen projekt Kráčejících domů zamýšlených na pozemku, který se nachází za frýdeckým náměstím mezi ulicí Na Půstkách a budovou Kauflandu (zde).
Pozemek je aktuálně ve vlastnictví statutárního města FM a spadá do památkové zóny.

Lokalita:


Kráčející domy:


„Kráčející domy“ by se daly popsat jako moderně pojaté, členité stavby, na kterých jsou patrné výrazné balkóny, viditelné vnější šikmé nosníky, nepravoúhlá struktura a souvislé prosklené plochy. Svým uspořádáním jsou si stylově blízké se zástavbou z okrajových částí města.

Ukázka moderní příměstské zástavby:


Záměrem následujících řádků není znevažovat práci zúčastněné architektonické kanceláře, pouze vznést námitku, že projekt svým pojetím nezapadá do okolní zástavby a patří jinam. Jako protiklad toho uvádím některé novější stavby, které atmosféru místa, kde stojí vzaly na vědomí.

Například na místeckém náměstí:


Nebo u křižovatky ul. J.V.Sládka a ul. U Staré pošty:


Kolik toho ale mají Kráčející domy společného se sousedícím farním kostelem? Někdo může odvětit, že jde o přínosné osvěžení zástavby města, díky kterému se zde snoubí staré s novým. Snad. Jak potom hodnotit výstavbu replik kupeckých domů podle dochovaných fotografií a pohlednic v ulici Hluboká? Nebyla to chyba? Neměla na jejich místě vyrůst mnohem progresivnější, odvážnější budova? Každopádně u kupeckých domů nakonec převážil respekt k historickému jádru města. Základní otázkou je, jestli by nebylo vhodné takový přístup v památkové zóně dodržet ve všech případech? Tedy snažit se spíše citlivě zacelovat rány z dřívějších dob, než překvapovat odvážnými tvary. Jaký je názor „Odboru územního rozvoje, který má mimo další povinnosti na starost i památkovou péči?

Důsledky moderního, nebo konzervativního pojetí dostavby jádra města jsou předem těžko měřitelné, ale v konečném souhrnu rozhodnou o tom, jestli se budoucí návštěvník Frýdku-Místku bude chtít projít malebnými uličkami a v místní restauraci nechá útratu, nebo se naopak otočí na podpatku a raději zamíří jinam.

Pro větší názornost naznačím jiný přístup s vědomím, že řešení existuje mnoho. Město má možnost zachovat linie ulic, které se přirozeně nabízejí a rozčlenit prostor na jednotlivé stavební parcely velikostí odpovídající okolní zástavbě. Po konzultaci s památkáři nechat vypracovat základní architektonické pojetí závazné pro výstavbu a následně parcely nabídnout k realizaci drobným investorům. Takový projekt by měl mimo jiné šanci získat i finanční podporu z Evropské unie v rámci regionálního operačního programu pro Rozvoj území, nebo pro Rozvoj cestovního ruchu jako regenerace městské památkové zóny (zde) dále pak (zde) a v rámci našeho kraje (zde).

Původní situace a návrh:


Původní situace a návrh:


Osobně věřím tomu, že výsledný přínos pro město bude při dobrém ošetření takovéhoto postupu mnohem vyšší, než u zmiňovaných Kráčejících domů.

Následující diskuze je moderována, prosíme o dodržování NETIKETY, tedy zásad kultivované diskuze. V opačném případě budou příspěvky mazány či uživatelé blokováni. Každý příspěvek je potřeba zvěrohodnit uvedením mailové adresy v druhém poli, nebo provázat s účtem na sociální síti, např. s Facebookem kliknutím na jeho ikonu. Pokud zaznamenáváte problémy se zobrazením, použijte jiný prohlížeč než Internet Explorer.

comments powered by Disqus