použijte jiný prohlížeč než Internet Explorer!!!


Otevřený dopis zastupitelům Frýdku-Místku

Přidáno: 2.6.2012

Vážený zastupiteli,

Obracíme se na Vás jménem o.s. Vize FM a části občanů Frýdku-Místku, kteří chtějí zachovat Víceúčelovou sportovní halu. Současné posuzování Ministerstva kultury (MK), zda Víceúčelová sportovní hala je nebo není kulturní památkou, dává prostor pro diskuzi. Někteří představitelé města v médiích vyjádřili názor, že vývoj tohoto území je od podpisu smluv s developerem v srpnu roku 2009 nezvratný a že Víceúčelová sportovní hala by měla ustoupit nákupnímu centru (tzv. „Multifunkčnímu centru“). Rádi bychom Vám přednesli alternativní postup.

Prvním krokem je pozastavení projektu haly Polárka, a to podle možností zrušením výběrového řízení, anebo neuzavřením smlouvy se žádným z účastníků elektronické aukce po jejím regulérním ukončení. Je na právním oddělení zvolit optimální variantu.
Tento krok má několik důvodů. Již architekt Aleš Vojtasík se vyjádřil v tom smyslu, že pro něj byl problém naprojektovat stavbu s daným prostorovým omezením. Je zřejmé, že developer předložil projekt Polárky jako nucený přílepek ke svému nákupnímu centru. Z toho vyplývá, že případný projekt haly nahrazující stávající VSH by měl jiný výsledek, pokud by v něm nebyl developer zainteresován. Byla by na stole docela jiná Polárka. Dále je potřeba dodat, že stále je zde možnost, že developer z ekonomických důvodů ustoupí od svého záměru výstavby nákupního centra a předkupní smlouvu na pozemky VSH nechá vypršet. V takovou chvíli by mělo město halu, jejíž projekt byl uzpůsoben nerealizované stavbě nákupního centra. Podle dostupných informací má smlouva s developerem platnost do roku 2013.
Pokud Euro Mall FM ustoupí od svého záměru, může následovat druhý krok a tím je vypracování seriozní studie, zabývající se rekonstrukcí VSH, či výstavbou nové haly. Podle veřejně dostupných informací doposud není možné zodpovědně rozhodnout v jakém stavu VSH je, přičemž přezkum konstrukce neinvazivní metodou je možný a finančně dostupný. Následovat by měla soutěž na přebudování VSH tak, aby vyhovovala moderním požadavkům, nebo soutěž na podobu nové haly.

Třetím krokem je využití dotačních zdrojů ať už pro rekonstrukci či pro novostavbu. Program ROP NUTS II nabízí dotaci EU až 85%, což dle odhadovaných nákladů představuje úsporu až 350mil. Kč. Nový dotační program bude spuštěn v letech 2013-2014 a uvedená čísla dokládají, že bude ve veřejném zájmu pokusit se jej využít, zvláště když zájmy Frýdku-Místku byly v období 2007 - 2013 v porovnání s průměrem ostatních statutárních měst v moravskoslezském kraji zkráceny o cca 50 miliónů CZK.

Nabízíme možnost osobního setkání, kde by byl prostor podrobněji prodiskutovat všechny varianty.
Pokud Vás náš návrh zaujme, prosím zvolte vhodný čas a místo (nejlépe v pozdějších odpoledních hodinách).

Závěrem bychom rádi vyjádřili naději, že v záležitostech VSH a okolních pozemků budete rozhodovat s vědomím zodpovědnosti ke klíčové oblasti města, po dostatečném obeznámení se všemi fakty a s vnitřním přesvědčením, že Vaše rozhodnutí je v zájmu občanů, které zastupujete.

Zdravíme Vás,
členové Vize FM.

Následující diskuze je moderována, prosíme o dodržování NETIKETY, tedy zásad kultivované diskuze. V opačném případě budou příspěvky mazány či uživatelé blokováni. Každý příspěvek je potřeba zvěrohodnit uvedením mailové adresy v druhém poli, nebo provázat s účtem na sociální síti, např. s Facebookem kliknutím na jeho ikonu. Pokud zaznamenáváte problémy se zobrazením, použijte jiný prohlížeč než Internet Explorer.

comments powered by Disqus