použijte jiný prohlížeč než Internet Explorer!!!


Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.

Přidáno: 6.4.2012

Jak si z nás utahují

Bydlet celý život v jednom místě má jednu velkou nevýhodu. Člověk si moc pamatuje.
Dobře se pamatuji, jak vypadal Frýdek-Místek před stavbou průtahu. Bylo to město, ve kterém se člověk mohl volně pohybovat, a my, kteří jsme bydleli na místeckém náměstí, jsme jako děti prakticky nevěděli, co je to dopravní provoz. Jezdit na kole až na Riviéru, kde hned za průmyslovkou začínaly husté vrbiny, jsme zvládli i bez dohledu rodičů. Pokrok se ovšem nedá zastavit a našemu městu pokrok přinesl obludnou čtyřproudovou vozovku, která zničila všechna malebná zákoutí u starých hodin a zalila asfaltem vše kolem bývalé Otáhalovy kavárny včetně jí samotné.

Pak přišel rok 1989 a s ním hezká iluze, že si lidé budou moci uspořádat město podle svých vlastních představ. Průtah byl po právu odsouzen jako totalitní monstrum a politici různých stran se začali předhánět v tom, kdo město více okrášlí. I když si navzájem jeli všichni po krku při přetahování o posty okresního formátu, všichni se shodovali v tom, že město bude osvobozeno od průtahu. Postaví se obchvat a zhoubná doprava bude z centra Frýdku-Místku konečně odvedena. Ohledně trasy obchvatu se vedly spory po celá devadesátá léta. Nakonec zvítězila nejméně vhodná varianta, která Místek odřízne od rekreačního zázemí, přehrady a lesa a Riviéru i s okolím obšťastní smogem z dopravy.

Nedalo se proti tomu nic dělat. Každý, kdo se proti takovému nesmyslnému trasování obchvatu postavil, byl umlčen argumentem, že si přeje, aby dlouhé kolony aut ve dne v noci projížděly centrem města. Politici zprava i zleva se začali předhánět, který z nich odlehčí centru více. Líčili, jak bude na místě bývalého průtahu zase vytvořeno místo, kde se dá žít. Odvedení dopravy jižném směrem umožní, aby v místech Otáhalovy kavárny u bývalých hodin zase mohli posedávat lidé na lavičkách u vodotrysku a od svých stolků si krátit chvíli pohledem na pár aut sousedů, které se budou líně ploužit po zúžené vozovce, než zaparkují u některé z oáz zeleně, jež vyrostou na místech dnešního asfaltu a betonu. Uběhlo pár let a všechno je zase jinak. Ti samí politici, kteří ještě nedávno hubou odkláněli dopravu podobně jako jistý ministr peníze od své manželky, začali zčistajasna horovat pro výstavbu obřího nákupního centra přímo v geografickém centru našeho dvouměstí. Dočista zapomněli, co slibovali ještě nedávno, a mermomocí nás chtějí obšťastnit něčím, co města v civilizovaných zemích ze svých center odstraňují. Lavičky, stolky, vodotrysky a oázy zeleně v místech průtahu ještě ani nevznikly a už jsou likvidovány dalším monstrózním plánem.

Sportovní hala, symbol a jedna z dominant města, bude zbourána a nahrazena něčím jiným – symbolem tuposti těch, kdo o městě už zase bez ohledu na občany rozhodují. Kdyby bývalí hlupáci nepostavili průtah, museli by ho jejich dnešní kolegové postavit za ně. Jak jinak by přivedli proudy kamionů k obří krychli, která bude jako věčná památka na ně hyzdit břehy Ostravice? Jak jinak by přivedli auta zákazníků z širokého okolí do centra kdysi malebného města, které ještě nedávno chtěli téměř s péčí památkářů zachraňovat?

A tak jsme zase tam, kde jsme byli. Obchvat, který měl odvézt z města dopravu, ještě nestojí, ale už se dělá všechno proto, aby hlavní tepnou už napořád zůstal průtah. Ten samý průtah, na jehož útlumu si politici zprava i zleva založili svoji kariéru a po kterém se teď budou sunout spolu s dalšími podobně postiženými na nákupy a za kolotočovým rozptýlením přímo uprostřed města, na kterém jim beztak houby záleží.

Jan Keller

Doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A.

Přidáno: 14.4.2012

Vážený pan
Mgr. Petr Cvik
primátor
Radniční 1148
Frýdek – Místek
738 01

Olomouc, 13. dubna 2012


Věc: žádost o revizi rozhodnutí o demolici sportovní haly ve Frýdku–Místku

Vážený pane primátore,
dovoluji si Vás požádat jako nejvyššího činitele města Frýdek–Místek a bývalého kolegu ze studií, abyste zcela přehodnotil plán demolice Sportovní haly (SH). Coby vystudovanému historikovi by Vám nemělo být lhostejno, že Frýdek–Místek v posledních třiadvaceti letech učinil jen málo proto, aby se zbavil urbánní genocidy, které na něm po čtyřicet let páchal komunistický režim. V pozici primátora jste přímo odpovědný za fakt, že město pod Vaším vedením zhoršuje podmínky života stálých obyvatel města a činí jej neatraktivním pro návštěvníky.

Úkolem politické reprezentace je jistě fiskální přiměřenost chodu svěřené obce, ta je ovšem bezcenná, pokud absentuje ohled na stávající obyvatele a historickou kontinuitu. Demolice SH a její nahrazení objektem „Polárka“ je očividnou ukázkou politické krátkozrakosti, bohužel nikoliv první svého druhu ve Frýdku–Místku posledních let.

V roli akademického funkcionáře jsem si velice dobře vědom, jak nákladná a problematická je údržba starších budov a je mi zřejmé, že údržba SH není snadná. Za zcela neadekvátní však považuji nejen demolici haly, ale také proponovaný plán vybudovat nové obchodní centrum ve městě, které v hustotě velkých obchodních středisek stojí na smutné „špici“ v České republice. Zkuste se, prosím, inspirovat ve Vašem rodném Žamberku, kde je hustota supermarketů mnohem menší než ve Frýdku–Místku.

Síla a význam politického mandátu jsou měřeny nejen délkou funkčního období primátora, ale především také uznáním lidí, které přetrvá pobyt primátora v úřadu. Jsem si jist, že Vaši ambicí nejsou pouze dobré vztahy se silnými obchodníky, uspokojení stranických kolegů a další funkční období, ale také uznání uvažujících občanů Frýdku– Místku.

Srdečně Vás zdraví,

Doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A., v. r.

děkan FF UP a
rodák z Dobré u Frýdku–Místku

Originál otevřeného dopisu ( zde )

ing.arch. Kamil Zezula

Přidáno: 2.5.2012

Nesouhlasím se zbouráním víceúčlové sportovní haly a se stavbou obchodního centra

Koncept nového centra Frýdku – Místku byl navržen v předlistopadové éře a víceúčelová sportovní hala měla svým umístěním završit kompoziční osu takto navrženého území. Hala se také měla stát součástí sportovně relaxační části nového centra města.
Proces výstavby tohoto území začal stavbami České spořitelny (dnes už bývalé), České pojišťovny a hotelu Centrum a pokračoval po roce 1989 budovami okresního soudu, VZP a finančního úřadu. V nedávné době přibyla budova úřadu práce a autobusové nádraží. Z tohoto vývoje lze usuzovat, že se zřejmě stále pokračuje v původním konceptu.
A pokud tomu takto není, v jakém konceptu se tedy pokračuje ? Město se vzdalo významného území mezi Frýdkem a Místkem ve prospěch developera. Pokud by v tomto postupu dále pokračovalo, mohli bychom se dočkat prodeje např. parku nebo náměstí nějakému jinému soukromému subjektu.

Nesmíme se tedy divit, že novým řešením území je developerský návrh obchodního centra se zastavěnou plochou několikrát větší, než je stávající víceúčelová hala a s halou Polárkou schovanou za toto centrum a otočenou k železnici. Pochybuji, že obchodní centrum, kterým je navenek ohradní zeď s nalepenými reklamami, je tou nejlepší variantou řešení nábřeží. Kde jsou zde navrženy veřejné prostory, jak jsou řešeny průchody pěších, které by mohly navazovat na nábřeží i na zámecký park, co je hlavním smyslem tohoto řešení ?
Území mezi oběma městy je podle mého názoru až moc cenné na to, aby k němu bylo přistupováno právě takto. Bez variantních návrhů, které by mohly vzejít např. z architektonické soutěže.
Víceúčelová sportovní hala, která se dnes nachází na volně prostupném prostranství má být zbourána a má ustoupit obchodnímu centru. Architektonicky výjimečná stavba, která se stala symbolem města má být vyměněna za stavbu, kterých lze spatřit v obchodních zónách na okrajích našich měst desítky.

Myslím si, že rekonstrukce VSH je možná. Záleží na zadání, co by měla hala po rekonstrukci splňovat a jak by měl být ekonomicky vyřešen její provoz.
Proces rozvoje města není jednoduchý. A nahlížení na tento proces optikou momentální výhodnosti (ať už pro kohokoliv), není pro budoucnost města tím nejlepším řešením.
Myslím, že je třeba si uvědomit, že politici přicházejí a odcházejí, ale město tady zůstává, pro nás i pro budoucí generace.

Ve Frýdku-Místku 1.5.2012

ing.arch. Kamil Zezula

Následující diskuze je moderována, prosíme o dodržování NETIKETY, tedy zásad kultivované diskuze. V opačném případě budou příspěvky mazány či uživatelé blokováni. Každý příspěvek je potřeba zvěrohodnit uvedením mailové adresy v druhém poli, nebo provázat s účtem na sociální síti, např. s Facebookem kliknutím na jeho ikonu. Pokud zaznamenáváte problémy se zobrazením, použijte jiný prohlížeč než Internet Explorer.

comments powered by Disqus