použijte jiný prohlížeč než Internet Explorer!!!


Vyjádření zastupitelů města Frýdek-Místek k VSH

23.4.2012
Oslovili jsme všech 43 zastupitelů Frýdku-Místku s žádostí o vyjádření k VSH. K dnešnímu dni jsme získali 11 odpovědí, přičemž dodatečně jsme požádali o svolení ke zveřejnění. Toto svolení jsme prozatím získali od 5 z nich, u kterých je pak uvedeno jméno a stranická příslušnost.

Žádost

Ve Frýdku-Místku dne 12.3.2012

Žádost o vyjádření člena zastupitelstva

Jste pro zachování Víceúčlové sportovní haly ve Frýdku-Místku? (odpověď prosím zakroužkujte)
ANO      NE

Z jakých důvodů jste pro výše uvedenou odpověď.

Vřele Vám děkujeme za Váš názor a čas. Za přípravný výbor o.s. Vize FM. www.vizefm.cz

Odpověď prosím zašlete do obvyklých 30 dní na info@vizefm.cz, nebo na adresu: J.Suka 1751, 738 01 Frýdek-Místek.

Odpovědi

Došlo dne 15.3.2012 mailem, DALIBOR HRABEC, VV

Dobrý den, ptáte se mne jako zastupitele, ale zastupitelstvu už dnes nepřísluší rozhodovat o zbourání VSH, nebo výstavbě nákupního centra. O čem rozhodovat můžeme, a určitě budeme, zda postavit či nepostavit halu Polárka. Rozhodnutí o zbourání VSH a výstavbě nového nákupního centra již provedlo zastupitelstvo v minulém volebním období. Byly podepsány smlouvy, v důsledku tohoto rozhodnutí nemůže město s VSH svobodně disponovat. Jakákoli změna není v této chvíli možná bez změny dohody s developerem, který by v takovém případě pravděpodobně požadoval mnohamiliónové kompenzace. Bez této dohody znamená zakroužkování varianty "NEBOURAT" deklaraci úmyslu porušit smlouvu. To samozřejmě není možné. Developer má smlouvu na to, že bourat může.

Víte... výměna staré haly za novou... Osobně vnímám daleko hůře vznik nového nákupního centra. Proto se nebráním diskuzi s developerem, opravdu přivítám každou rozumnou dohodu, ovšem ne za každou cenu. O výstavbě haly Polárka rozhodne květnové zastupitelstvo, které bude mít k dispozici informace o skutečných nákladech stavby. Tyto náklady dnes nejsou známy. Na tomto zastupitelstvu pravděpodobně podpořím výstavbu nové haly. Je to závazek vyplývající z programového prohlášení Rady města. Bude však záležet i na výsledku soutěže, tedy zda vysoutěžená cena nové haly potvrdí předpokládanou cenu dle projektu.

Před volbami jsme prováděli v ulicích města anketu, ptali jsme se i na halu, ptali jsme se cca 1000 lidí, to už je docela reprezentativní vzorek. Občané nebyli v tomto tématu tak vyhranění jako například ve vztahu k obchvatu nebo k hernám, téměř polovina lidí byla pro zachování staré haly, zbytku to bylo úplně jedno nebo souhlasili s demolicí. Osobně vnímám velice pozitivně vtahování veřejnosti do rozhodování o zásadních otázkách. Škoda, že k tomu nedošlo v době, kdy se o věci rozhodovalo, tedy v roce 2009. V roce 2012 bude každý úkrok od tehdy vytýčeného směru velice, ale velice drahá záležitost.

Dalibor Hrabec

Došlo dne 16.3.2012 mailem, MARTIN ŠPETLA, TOP09

1. Jste pro zachování Viceúčlové sportovní haly ve Frýdku-Mistku?
ANO
2. Z jakých důvodů jste pro výše uvedenou odpověď.
- Z rozpočtu města se od roku 2004 do VSH investovalo již minimálně 54mil. Kč.
- Na rekonstrukci VSH jsou vypracovány dvě projektové dokumentace celkem za 7mil. Kč.
- VSH má dostatečnou kapacitu pro sportovní i kulturní akce odpovídající velikosti a významu Frýdku-Místku.
- Na rekonstrukci VSH existují dotace až do výše 92,5% investičních nákladů.
- Nové nákupní centrum místo VSH zatíží centrum města stovkami dalších osobních i nákladních vozidel.
- Nové nákupní centrum přispěje k další likvidaci místních živnostníků a podnikatelů v obchodu i službách.
- Výstavbou, ale zejména provozem nového nákupního centra se podstatně zhorší životní prostředí ve městě.
- VsH je významným symbolem města, se kterým se Ztotožňují nejen pamětníci, ale i mladí lidé.

podpis v.r.

Došlo dne 20.3.2012 poštou, koaliční zastupitel/ka
(přepis)

Vážení, dnešeního dne jsem si vyzvedl Váš dotazník, ale musím sdělit, že ve věci další budoucnosti Víceúčelové sportovní haly nemám t.č. definitivní názor. Kdysi jsem se coby student na její výstavbě v jakési Akci-Z též podílel, ale je nepochybné, že stávající stav je dlouhodobě neudržitelný. Domnívám se, že nás čeká období, v němž se další budoucnost haly bude diskutovat a věřím, že nalezené východisko bude uspokojivé.

Došlo dne 24.3.2012 mailem, Drahomíra Jurtíková, VV

1. Nejsem pro zachování stávající víceúčelové haly.
2. Stručné zdůvodnění: Kdyby byl problém zachování či zbourání víceúčelové haly ve FM tak jednoduchý, aby se dalo jednoznačně a bez pochybností odpovědět ano či ne, zřejmě by se jím nezabývalo již několik zastupitelstev či rad města po sobě a nediskutovalo o něm neustále množství místních politiků, odborníků na architekturu nebo občanů našeho města a dalších lidí, které její další existence z jakéhokoliv důvodu zajímá. Nicméně – pokusím se stručně odpovědět – s tím, že fundovaný rozbor celé problematiky si budete moci vyslechnout na mimořádném zastupitelstvu města, které by se mělo konat někdy v květnu... Moje stanovisko vyplývá z informací, které mám a na základě kterých soudím, že zbourání „víceúčelové“ haly je zřejmě jediným možným řešením, protože zohledňuje celou řadu faktů, které prostě objektivně existují, bez ohledu na to, jaký je můj osobní vztah k hale a celé problematice. Svoje důvody PRO ZBOURÁNÍ haly tedy uvedu jen velmi stručně, protože předpokládám, že jsou všeobecně známy:
- víceúčelová hala už dávno není víceúčelová a obávám se, že účely, pro něž byla kdysi budována, už dávno neplní a zřejmě ani nikdy plnit nebude,
- pokud byla kdysi architektonickou chloubou města, dnes jí rozhodně není – a také už nebude, zejména proto, že prostě nejsou prostředky na její rekonstrukci, stejně jako
- nejsou a nebudou prostředky na její provoz.
Věřme tomu, že nová hala Polárka lépe splní požadavky na vybudování a zejména sportovního zázemí pro občany města, že její provoz bude méně nákladný a že v jejích prostorách najde uplatnění mnohem širší spektrum sportů než ve stávající hale.

Drahomíra Jurtíková

Došlo dne 30.3.2012 mailem, koaliční zastupitel/ka

Dobrý den, byl jsem jako zastupitel města dotazníkem ze dne 12.3.2012 požádán o vyjádření k VSH.

Odpovědi:

na 1. otázku: NE

na 2. otázku: dle poslední vypracované studie o rekonstrukci stávající VSH a nebo vybudování nové je zřejmé, že rekonstrukce je nákladnější než stavba nové haly. Ekonomická náročnost provozování rekonstruované stávající VSH bude větší, než provoz nové haly. Nová hala by měla být i opravdu víceúčelová. Nemyslím si také, že by VSH, a ani žádné jiné sportoviště, bylo nedotknutelnou dominantou jakéhokoli města, včetně Frýdku-Místku. Vzpomenu jen likvidaci stadionu Wembley v Londýně tuším v roce 2003. V našem městě jsou určitě architektonicky zajímavější budovy, kterých by mě bylo opravdu líto. Např. obě velká náměstí, zámek, budova bývalé místecké radnice, budova ČSOB ve Frýdku, gymnázium Petra Bezruče, budova bývalé Moravia banky, budova ČD ve Frýdku a mnoho dalších.

Došlo dne 10.4.2012 mailem, Pavlína Nytrová, ČSSD

Dobrý den,
dovolte mi, abych odpověděla na vaši žádost, která mi byla vhozena do schránky zastupitele:

1. Volím vámi neuvedenou variantu - NEVÍM
2. Zdůvodnění - V průběhu měsíce dubna by se měla v klubu zastupitelů za ČSSD vést diskuse na téma Víceúčelové sportovní haly ve F-M. V rámci diskuse by měly být předloženy všechny argumenty pro halu i proti ní.
V tuto chvíli nejsem jednozančně přesvědčená, zda halu zachovat či ne.
Pěkný den
Pavlína Nytrová

Došlo dne 10.4.2012 mailem, Petr Skotnica, ČSSD

Dobrý den,
rád bych odpověděl na vaši žádost o vyjádření, která mi byla vhozena do schránky zastupitele:
Jste pro zachování Víceúčelové haly ve F-M?
V této chvílí probíhá diskuse o této záležitosti v klubu zastupitelů ČSSD. Další schůzka klubu je naplánována v tomto měsíci. Naslouchám všem argumentům jak pro, tak proti zachování haly.Prozatím nejsem rozhodnutý, která varianta je výhodnější.

S pozdravem
Petr Skotnica
zastupitel

Došlo dne 11.4.2012 mailem, koaliční zastupitel/ka

Nebyla vybrána žádná odpověď.
Vážení členové přípravného výboru o.s.Vize FM, forma Vaši žádosti o vyjádření,podle Vás, v tak závažné věci,jakou je VSH je podle mého názoru jednoznačně neúčelná a nezlobte se na mě,připomíná mi každodenní dotazy v tisku,na internetu,aj.,typu:"Padne současná vláda","Chodí u Vás děvčata na pomlázku",atd.Současnost a každodenní realita našeho života,vyžaduje jednoznačně objektívní a komplexní přístup k řešení každého problému.Není proto možné v dnešní době vidět pouze vyjímečnou architektonickou kvalitu,ale je nutností navrhnout současně,několik reálných způsobů komplexního řešení VSH,tak aby tento,podle Vás významný symbol města byl zachován.Nebudu zde raději uvádět,jak vnímají VSH někteří občané města - laická veřejnost.
Představy,vidiny vidění do budoucnosti (vize),určitě ano,ale následně je nutné tyto "vize",implementovat do reality všedního dne.Nic takového v příloze k Vaši žádosti o vyjádření není,takže máte,s trochou nadsázky určitě vizi mého vyjádření,ale i vize je možné dále rozdělit. Děkuji.

Došlo dne 12.4.2012, osobně do schránky Vize FM, opoziční zastupitel/ka
(přepis)

1. ANO
2. Jen stručně
1. Domnívám se, že náklady na přestavbu budou nižší.
2. Nechci další nákupní středisko, když tak za městem, ev. u nádraží. Vytratí se život z náměstí.
3. Nechci, aby se město dále zadlužovalo.
- kdo a proč se nechala hala takhle zdevastovat, stejně jako tribuna slezanského hřiště - pak vždy zbouráme a postavíme novou - menší. 380mil. je obrovská částka. Navíc vše na dluh. Třeba bychom později získali nějakou dotaci.
Následující diskuze je moderována, prosíme o dodržování NETIKETY, tedy zásad kultivované diskuze. V opačném případě budou příspěvky mazány či uživatelé blokováni. Každý příspěvek je potřeba zvěrohodnit uvedením mailové adresy v druhém poli, nebo provázat s účtem na sociální síti, např. s Facebookem kliknutím na jeho ikonu. Pokud zaznamenáváte problémy se zobrazením, použijte jiný prohlížeč než Internet Explorer.

comments powered by Disqus